קיבורד הפעלה וניטרול RXN-800 למערכות אזעקה של פימא