אזעקה לבית- גלאי נפח פנימי אלחוטיק של חברת מקסימום